rzetelność, skuteczność, zaangażowanie

Zasady wynagrodzenia są indywidualnie uzgadniane z Klientami. Na cenę usługi wpływają przede wszystkim takie aspekty jak: rodzaj usługi prawnej, wymagany nakład pracy, stopień skomplikowania danej sprawy. Kancelaria daje możliwość rozliczania się według kilku poniższych wariantów:

stawka godzinowa – wynagrodzenie uzależnione jest od ilości realnie wykonanej pracy (liczby roboczogodzin)

wynagrodzenie kwotowe – wynagrodzenie uzgodnione w konkretnej kwocie za całościowe poprowadzenie danej sprawy

success fee – wynagrodzenie zależne od wyniku sprawy, tzw. premia od sukcesu (zgodnie z normami Kodeksu Etyki Radcy Prawnego success fee nie może stanowić jedynego składnika wynagrodzenia radcy prawnego)

ryczałt miesięczny – wynagrodzenie w uzgodnionej kwocie za całokształt czynności świadczonych przez Kancelarię w danym miesiącu